linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d

Informujemy, iż przedsiębiorstwo RECONAL Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 1. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Reconal Sp. z o.o. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o wzory fasad segmentowych z unikatowymi wzorami perforacji,
 • poszerzenie oferty o modułowe, samowystarczalne obiekty przeznaczone do przestrzeni zewnętrznych,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
 • wdrożenie działań w obrębie marki Reconal i nowej marki produktowej (konsumenckiej),
 • wdrożenie innowacji marketingowej,
 • wdrożenie innowacji organizacyjnej,
 • wyodrębnienie przestrzeni produkcyjnej i magazynowej w firmie (innowacja procesowa)
 • wyposażenie ciągu technologicznego produkcji nowych produktów (innowacja technologiczna).

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 1. Wdrożenie do oferty wzorów fasad segmentowych z możliwością wyboru unikatowej perforacji i modułowych, samowystarczalnych obiektów wolnostojących.
 2. Re-definiowanie marki własnej Reconal (B2B).
 3. Stworzenie nowej marki produktowej w kategorii premium dla klienta indywidualnego (B2C).
 4. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 5. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Wartość projektu: 5 342 878.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 579 300.00 PLN

 

——————————————————————————————————————————————————–

Reconal to firma specjalizująca się obsłudze inwestycji w zakresie  :

 • konstrukcji aluminiowo – szklanych
 • konstrukcji aluminiowych
 • konstrukcji stalowych
 • blach perforowanych i okładzin elewacyjnych z perforacjami
 • stolarka aluminiowa dla nowoczesnych domów, konstrukcje całoszklane
 • fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem, BIPV
 • usług wspierających budownictwo, tj. skanowanie budynków 3d, ekspertyz termowizyjnych, analiz nasłonecznienia itp.

Jesteśmy producentem blach perforowanych, okładzin elewacyjnych perforowanych oraz perforacji ozdobnych.

Nasze atuty:

• 23-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji
• kadra inżynierska i biura współpracujące
• nowoczesny park maszynowy CNC
• grupa doświadczonych ekip monterskich

O firmie

Reconal to firma działająca od 1993 roku na polskim i europejskim rynku. Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji budowlanych w zakresie konstrukcji aluminiowo – szklanych, tj. fasad, świetlików, fasad wentylowanych i stolarki PCV.