linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d

Zapytanie ofertowe z dnia 5.05.2016

Reconal Sp. z o.o., ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego, zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, termin i warunki składania ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym dostępnym w załącznikach.