linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d

Większa konkurencyjność firmy RECONAL poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu

Informujemy o przystąpieniu do realizacji projektu: „Większa konkurencyjność firmy RECONAL poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu”, nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0152/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. Typ projektu: Rozwój MŚP.

Postępowanie przetargowe nr 2/17.
Informujemy o ogłoszeniu przetargu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach ww. projektu.
W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

 

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu: „ Większa konkurencyjność firmy RECONAL poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu”.

Z poważaniem

Józef Bytnar