linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/UD/1.4IIE usługi doradcze

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/UD/1.4IIE dotyczące realizacji usług doradczych związanych z działaniami związanymi z zaprojektowaniem własnych produktów i działaniami związanymi z marką

 

RECONAL Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:

 1. Działaniach związanych z zaprojektowaniem własnych produktów:
 1. zaprojektowaniu obiektu prezentującego katalog wzorów w skali 1:1 segmentów fasad segmentowych,
 2. dodatków funkcjonalnych do modułowych, samowystarczalnych obiektów wolnostojących,
 1. Działaniach związanych z marką:
 1. opracowaniu projektu graficznego nowego systemu identyfikacji wizualnej marki Reconal,
 2. opracowaniu projektów graficznych wzorów podstawowych akcydensów i materiałów promocyjnych dla marki Reconal,
 3. opracowaniu projektu architektury i funkcjonalności strony internetowej wraz z projektami graficznymi w języku polskim dla marki Reconal,
 4. zaprojektowaniu strategii komunikacji nowej marki produktowej (konsumenckiej),
 5. opracowaniu projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej dla marki konsumenckiej (B2C),
 6. opracowaniu projektu graficznego wzorów podstawowych akcydensów i materiałów promocyjnych dla marki konsumenckiej (B2C),
 7. opracowaniu projektu architektury i funkcjonalności strony internetowej wraz z projektami graficznymi w kilku wersjach językowych dla marki konsumenckiej (B2C),
 8. opracowaniu projektu funkcjonalności oraz projektu graficznego wizualizatora (konfiguratora produktu),

w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/18.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załączniki obligatoryjne dla CZĘŚCI I i II.
 3. Załączniki obligatoryjne dla CZĘŚCI I.
 4. Załączniki obligatoryjne dla CZĘŚCI II.

 


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 15/UD/1.4IIE dotyczące realizacji usług doradczych związanych z działaniami związanymi z zaprojektowaniem własnych produktów i działaniami związanymi z marką

 

RECONAL Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego NR 15/UD/1.4IIE dotyczące realizacji usług doradczych związanych z działaniami związanymi z zaprojektowaniem własnych produktów i działaniami związanymi z marką w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/18.

Załączniki: