linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d

INFORMACJA O WYNIKACH NR 1/UD/1.4IIE – 27 sierpnia 2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/UD/1.4IIE NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z ZAPROJEKTOWANIEM WZORÓW SEGMENTÓW FASAD SEGMENTOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU UNIKATOWEJ PERFORACJI I MODUŁOWYCH, SAMOWYSTARCZALNYCH OBIEKTÓW WOLNOSTOJĄCYCH

 

RECONAL Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi doradczej polegającej na  zaprojektowaniu wzorów segmentów fasad segmentowych z możliwością wyboru unikatowej perforacji i zaprojektowaniu modułowych, samowystarczalnych obiektów wolnostojących w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/18.

 

Załączniki:

  1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego.