linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez :

 1. budynki audyty.jpeg
 2. procesy technologiczne
 3. ograniczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych i rurociągach przesyłowych
 4. zmniejszenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie w źródłach ciepła

Audyt energetyczny umożliwia dokonanie obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych.

Audyt energetyczny wskazuje rozwiązanie optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.

Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

Obecnie w Polsce pojawia se wiele źródeł na dofinansowanie tego typu termomodernizacji. Przykłady przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych
 • wymianę lub modernizację systemu grzewczego
 • wymianę lub modernizację systemu przygotowania cieplej wody użytkowej
 • modernizację lub usprawnienie systemu wentylacji
 • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub wysokosprawnej kogeneracji
 • likwidację lokalnego źródła ciepła i wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych.

W zakresie oferty firmy RECONAL możemy wykonać Państwu :

 1. Elewacje spełniająca wysoki współczynnik przenikalności cieplnej.
 2. Wykonać okna i drzwi z najwyższej klasy produktów.
 3. Fasadę słupowo – ryglową o niskim współczynniku przenikalności cieplnej
 4. Instalację fotowoltaiczną zintegrowaną z budynkiem BIPV
 5. Instalację fotowoltaiczna na dachu lub na gruncie.

Zakres prac termomodernizacyjnych, które uwzględnia audyt energetyczny, powinien być maksymalnie kompleksowy, ujmujący zarówno zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budynku jak i zastosowanie wydajnych urządzeń grzewczych i przesyłowych gwarantujących maksymalną sprawność.

W przypadku realizacji prac modernizacyjnych prowadzących do oszczędności energii, można uzyskać wsparcie finansowe również w postaci:

 • pożyczek i dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, np. w ramach konkursu „System Zielonych Inwestycji” (GIS Green Investment Scheme)
 • pożyczek i dotacji ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • pożyczek i dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • pożyczek i dotacji z Regionalnych Programów Operacyjnych
 • pożyczek i dotacji z Funduszu Norweskiego.

W każdym z wymienionych wyżej źródeł wsparcia, audyt energetyczny jest bezwzględnie wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 10 ustawy o efektywności energetycznej, jednostki sektora publicznego są zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej. Jednym z nich jest sporządzenie audytu energetycznego budynku o powierzchni powyżej 500 mkw.

Wszyscy nasi audytorzy energetyczni znajdują się na liście referencyjnej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Udzielą oni Państwu szczegółowych informacji na temat audytów energetycznych oraz możliwości dofinansowania pod numerami:

tel.: 791-880-921, 504 -202-750, (17) 8520-668 w.39 e-mail: solar@reconal.com.pl

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i opracujemy dla Państwa profesjonalne audyty energetyczne.


Przykładowe projekty

Brak przykładowych realizacji