linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d

Programy UE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środka trwałego tj. stacji kompresorowej

RECONAL Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. stacji kompresorowej w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/18.

Więcej informacji w linku :
Zapytanie ofertowe stacja kompresorowa/

———————————————————————————————————————————
RECONAL Sp. z o.o. informuje Państwa o rozpoczęciu realizacji Projektu inwestycyjnego pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy RECONAL Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej maszyny do dozowana klejów dwuskładnikowych”. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych oraz przy wsparciu w formie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zarząd RECONAL Sp. z o.o.

 

Osoba kontaktowa do projektu:

Adam Szymaszek
aszymaszek@reconal.pl
tel. 504 202 820

Ważne/Przydatne linki:

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy RECONAL Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej maszyny do dozowana klejów dwuskładnikowych”

Całkowita wartość projektu (PLN): 166 050,00

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 57 375,00

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa (PLN): 10 125,00

Nazwa beneficjenta: RECONAL Sp. z o.o.