linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d

Programy UE

I.

Informujemy, iż przedsiębiorstwo RECONAL Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

  1. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 4 343 800.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 59.38%


II. Programy zrealizowane

RECONAL Sp. z o.o. informuje Państwa o rozpoczęciu realizacji Projektu inwestycyjnego pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy RECONAL Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej maszyny do dozowana klejów dwuskładnikowych”. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych oraz przy wsparciu w formie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zarząd RECONAL Sp. z o.o.

Osoba kontaktowa do projektu:

Adam Szymaszek
aszymaszek@reconal.pl
tel. 504 202 820

Ważne/Przydatne linki:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy RECONAL Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej maszyny do dozowana klejów dwuskładnikowych”

Całkowita wartość projektu (PLN): 166 050,00

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 57 375,00

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa (PLN): 10 125,00

Nazwa beneficjenta: RECONAL Sp. z o.o.