linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d
Kontakt
Test


Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

22.10.2018 Rzeszów

Informujemy, iż przedsiębiorstwo RECONAL Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

  1. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 4 343 800.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 59.38%