linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d
Kontakt
Test


B&R

RECONAL oferuje także usługi:

 

 1. Audyty i doradztwo energetyczne
 2. Wykonywanie certyfikatów energetycznych
 3. Ekspertyzy w oparciu o badania termowizyjne
 4. Projekty elektryczne budynków
 5. Automatyka budynkowa i tworzenie systemów BMS (ang. Building Management System)
 6. Skanowanie budynków 3d

 

W zakresie fotowoltaiki realizujemy projekty w zakresie:

 

1. Przeprowadzenia studium wykonywalności fotowoltaiki w budynku z uwzględnieniem:

 • Analiza danych środowiskowych, tj. położenia geograficznego, orientacji budynku itp.
 • Analizy zacienienia przez sąsiadujące obiekty
 • Analizy natężenia promieniowania, sumaryczną ilość godzin solarnych
 • Wizualizacji obiektów zintegrowanych z PV

 

2. Zaproponowania koncepcji integracji BIPV

 • W oparciu o wymagania klienta wybranie odpowiedniej technologii fotowoltaicznej i optymalnej przezierności
 • Badanie wpływu wybranego rozwiązania na właściwości pasywne zintegrowanych elementów budynku tj. izolację akustyczną, izolację termiczną, poziom naturalnego oświetlenia, filtrowanie niepożądanego promieniowania słonecznego (IR i UV, szkło selektywne)
 • Badanie wpływu integracji na system wentylacyjny i klimatyzację oraz szacowanie korzyści eksploatacyjnych
 • Zaproponowanie optymalnego wykorzystania generowanej energii elektrycznej, która może być zużywana na potrzeby budynku lub oddawana do sieci elektrycznej w oparciu o aktualne obowiązujące obliczenia parametrów energetycznych (produkcja roczna energii) oraz ekonomicznych (koszt inwestycji i okres zwrotu w różnych konfiguracjach finansowania) dla projektu
 • Doradztwo w zakresie certyfikacji LEED i BREEAM

W ciągu ostatnich paru lat przeprowadziliśmy wiele analiz słonecznych, raportów zwrotów kosztów fotowoltaiki ROI (ang. Return on Investment) oraz wykonaliśmy dużo projektów fotowoltaicznych.

Raportów ROI jak i analiz nie możemy publikować ze względu na poufność, ale paroma projektami instalacji fotowoltaicznych możemy się pochwalić. Projekty instalacji fotowoltaicznych podzielę na trzy kategorie :

 1. Projekty fotowoltaiczne na dachach oparte o standardowe panele fotowoltaiczne
 2. Instalacje fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem BIPV
 3. Instalacje fotowoltaiczne na wiatach przystankowych, peronach i inne.

 

Projekty instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem BIPV

Projekt instalacji fotowoltaicznej na Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Rzeszowie

Projekt instalacji fotowoltaicznej na MPK w Rzeszowie

Projekt instalacji fotowoltaicznej na RARR w Rzeszowie

Projekty budynków z instalacją fotowoltaiczną na dachu.

Budynek użyteczności publicznej z fotowoltaiką na dachu i na fasadzie w Warszawie.

Budynek użyteczności publicznej z fotowoltaiką na dachu w Olkuszu

Blok mieszkalny z apartamentami z fotowoltaiką na dachu płaskim w Warszawie

Budynek użyteczności publicznej z fotowoltaiką na dachu płaskim w Krakowie

Instalacje fotowoltaiczne na dachach płaskich

Instalacje fotowoltaiczne na dachach płaskich

Różne inne projekty instalacji fotowoltaicznych na dachu.

 

Pozostałe projekty instalacji fotowoltaicznych